Ubezpieczenia w banku – przy jakich produktach można je znaleźć i przed czym zabezpieczają?

W dobie cyfryzacji i rosnącej roli banków w codziennym życiu, ubezpieczenia stają się nieodłącznym elementem oferty finansowej. Ubezpieczenia dostępne w bankach, zwane bancassurance, zyskują na popularności, co potwierdza fakt, że w 2015 roku blisko 40 proc. przypisanej składki brutto w segmencie ubezpieczeń na życie pozyskano dzięki współpracy banków z zakładami ubezpieczeń. Ale jakie produkty bankowe oferują ubezpieczenia i przed jakimi ryzykami nas chronią? Ten artykuł ma na celu odpowiedzieć na te pytania.

Ubezpieczenia i Produkty Bankowe

Rachunki Bankowe

Ubezpieczenia są często dołączane do rachunków bankowych. Obejmują one przede wszystkim ubezpieczenia typu assistance, które zapewniają wsparcie w sytuacjach nagłych, takich jak utrata dokumentów czy kradzież karty.

Karty Płatnicze

Podobnie jak w przypadku rachunków bankowych, karty płatnicze często są zabezpieczone przez ubezpieczenia. Typowe ubezpieczenia związane z kartami płatniczymi obejmują ochronę przed kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem.

Karty Kredytowe

Ubezpieczenia są również często dołączane do kart kredytowych. Mogą one obejmować ochronę przed niezdolnością do spłaty długu z powodu utraty pracy lub poważnej choroby.

Pożyczki Gotówkowe

Ubezpieczenia związane z pożyczkami gotówkowymi są coraz popularniejsze. Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej zwykle chroni przed ryzykiem niespłacenia pożyczki z powodu śmierci, trwałego kalectwa lub utraty pracy.

Kredyty Hipoteczne

Ubezpieczenia są również standardowym elementem kredytów hipotecznych. Ochrona ta może obejmować ubezpieczenie na życie, które spłaca dług w przypadku śmierci kredytobiorcy, oraz ubezpieczenie nieruchomości, które chroni przed uszkodzeniem lub utratą nieruchomości.

Rozszerzona Oferta Ubezpieczeń

Początkowo zakres ubezpieczenia ograniczał się do ochrony przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Jednak w związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów, oferta została poszerzona o dodatkowe ważne elementy ochrony, takie jak ubezpieczenia ruchomości domowych, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym czy assistance.

Ubezpieczenia a Pożyczki Bankowe

ING Bank Śląski

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z ubezpieczenia, niektóre banki, takie jak ING Bank Śląski, oferują obniżone oprocentowanie w zamian za skorzystanie z pożyczki pieniężnej z ubezpieczeniem.

Bank Millennium

Podobnie, Bank Millennium oferuje ubezpieczenie kredytu jako element swojej oferty pożyczkowej.

Bezpieczeństwo Finansowe

Na wykupieniu ubezpieczenia kredytu gotówkowego można zyskać przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Za tym idzie większy spokój psychiczny, co jest dosyć ważne w sytuacji, gdy zaciągamy zobowiązanie finansowe.

Podsumowanie

Ubezpieczenia w banku to istotny element oferty, który pozwala klientom zyskać dodatkowe bezpieczeństwo. Dostępne przy wielu produktach bankowych, takich jak rachunki, karty płatnicze, kredyty czy pożyczki, ubezpieczenia chronią przed różnymi ryzykami – od utraty zdolności do spłaty zobowiązań, przez kradzież, po uszkodzenie nieruchomości.

Rozwój rynku bankowo-ubezpieczeniowego i rosnące oczekiwania klientów doprowadziły do poszerzenia oferty ubezpieczeń, obejmującej teraz nie tylko klasyczną ochronę przed zdarzeniami losowymi, ale także takie elementy jak odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym czy assistance.

W każdym przypadku, decyzja o wyborze ubezpieczenia powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Przede wszystkim jednak, powinna przynieść mu spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie to inwestycja w naszą przyszłość, dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami oferty i dokonać świadomego wyboru, który przyniesie nam korzyści w długim terminie.